Skip to Content

Výlep plakátů

Výlepový sloup před OD CentrumVýlepové plochy na nám. Svobody slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál o možnostech, jaké kulturní a společenské zážitky se v Brně v daný okamžik nabízejí.

 

KONTAKT:  

Ivona Sedláková

Radnická 2  (v 1. poschodí)

GSM: +420 724 330 083
TEL.:
+420 542 427 106
e-mail: sedlakova@ticbrno.cz

 

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ: 

Plakáty je nutno dodat nejpozději dva dny před výlepem.  
Příjem plakátů jen na základě objednávky, která musí obsahovat:

 • název plakátu,
 • adresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ,
 • počet plakátů k výlepu,
 • rozměry plakátu (A1, A2 - jen na šířku),
 • termín výlepu - výlep provádíme jednou za 14 dní, vžd y v úterý,
 • délka výlepu (minimální doba umístění plakátu je 14 dnů),
 • cenu,
 • způsob úhrady – na základě faktury s platbou hotově/nebo převodem na účet,
 • kontaktní osobu.
 • telefon
 • razítko
 • podpis


Objednávka výlepu ke stažení - 2014 (.doc)

TERMÍNY VÝLEPU:

Plakáty je nutno dodat dva dny před výlepem, vylepujeme jednou za 14 dní.


Přesný harmonogram na rok 2014
  Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
  Dny výlepu 7. 4. 4. 1. 13. 10. 8.
5. 2.
11. 9.
    21. 18. 18. 15. 27. 24. 22. 19. 16. 14. 25. 23.
         
29.  
    30.   29.  

VÝLEPOVÁ MÍSTA:

nadzemní objekty

3 sloupy na nám. Svobody
1 sloup na Kobližné před OD Centrum
1 výduch na Šilingrově nám.
1 výduch na Zelném trhu

v objektech TIC města Brna

Sál B.Bakaly - Žerotínovo nám. 6 - plocha 1

 

CENA VÝLEPU:

  A1 na výšku 82,5 / 1ks a 14 dnů
  A2 na šířku 52,5/ 1ks a 14 dnů
   
   Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

 

.