Skip to Content

Brněnský šikula - přihláška do soutěže

20. 10. 2012

Zveme všechny soutěživé děti na III.ročník  dovednostní soutěže Brněnský šikula pro děti do 18 let.
Akci pořádá Turistické informační centrum města Brna a rádio ČAS.

Jak na to: pokud umíte zahrát na nějaký nástroj, zazpívat, zatančit, kouzlit, žonglovat nebo máte jiné nadání, které musí všichni vidět,  přihlaste se na kontakt: brnensky.sikula@ticbrno.cz

Brněnský šikula - Vánoce 2012

Do přihlášky  je nutné uvést:

-          Jméno, příjmení a věk dítěte

-          Dovednost, s níž bude soutěžit

-          Kontaktní údaje na zákonného zástupce

-          Školní zařízení, které dítě navštěvuje

-          Požadavky na ozvučení, resp. typ nosiče s hudebním doprovodem

Výběrové předkolo se koná 20.10.2012 v Sále Břetislava Bakaly od  09:00 hod. Mohou Vás přijít povzbudit rodiče, přátelé a vaši fandové.

Výběr soutěžících a jejich zařazení bude posuzovat porota. Účast v soutěži není honorována, jízdné se neproplácí.  

Ti nejlepší Brněnští šikulové vystoupí  na nám. Svobody  v gala vystoupení v rámci Brněnských Vánoc a v rádiu Čas a také  obdrží hodnotné ceny

Přihláška ke stažení (.doc)

Přihláška ke stažení ve formátu .PDF