Skip to Content

Záměr pronájmu nebytových prostor v kině Art – kanceláře

Datum konce výběrového řízení: 
28. 8. 2012 14.00

Statutární město Brno, kancelář primátora města Brna

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna

  Dokument ke stažení V PLNÉM ZNĚNÍ  včetně příloh (.pdf)
  Plán I. NP - kina Art (.pdf)
  Plán III. NP kina Art (.jpg)
  1. Pronájem nebytových prostor  ve III. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p.č. 1271, k.ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ 00 10 14 60. Předmět pronájmu je nebytový prostor kanceláře č. 201 o výměře 50,4 m2 a zázemí o výměře 20,4 m2 (výlučně užívaná kuchyňka a chodba) a společné WC. Prostory jsou vhodné zejména jako kancelář, kontaktní místo, pobočka, badatelna apod. se zázemím. Doba nájmu je cca od září/října 2012 na dobu neurčitou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 8. 2012 v 14:00 hod. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB a na internetových stránkách www.brno.cz (bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. Miroslav Maixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová, tel.: 542 172 318,
    e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz) 
  2. Pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p.č. 1271, k.ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ 00 10 14 60. Předmět pronájmu je nebytový prostor kanceláře č. 202 o výměře 34,6 m2 a společné WC. Prostory jsou vhodné zejména jako kancelář, kontaktní místo, pobočka, badatelna apod. se zázemím. Doba nájmu je cca od září/říjen 2012 na dobu neurčitou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 8. 2012 v 14:00 hod. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB a na internetových stránkách www.brno.cz (bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. MiroslavMaixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová, tel.: 542 172 318, e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz)
  3.  Pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p.č. 1271, k.ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ 00 10 14 60. Předmět pronájmu je nebytový prostor místnosti č. 204 o výměře 11 m2. Prostor je vhodný zejména jako sklad. Doba nájmu je cca od září/říjen 2012 na dobu neurčitou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 8. 2012 v 14:00 hod.. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB a na internetových stránkách www.brno.cz (bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. Miroslav Maixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová, tel.: 542 172 318,
    e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz)
  4. Pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p.č. 1271, k.ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ 00 10 14 60. Předmět pronájmu je nebytový prostor kanceláře č. 213 o výměře 55 m2 a zázemí o výměře 4,60 m2 (výlučně užívaná kuchyňka) a společné WC. Prostory jsou vhodné zejména jako kancelář, kontaktní místo, pobočka, badatelna apod. se zázemím. Doba nájmu je cca od září/říjen 2012 na dobu neurčitou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 8. 2012 v 14:00 hod. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB a na internetových stránkách www.brno.cz (bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. Miroslav Maixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová, tel.: 542 172 318,
    e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz)

 

                                                                                    Ing. Milan Kohout v. r.

                                                                                     vedoucí Kanceláře primátora města Brna

DOKUMENTY KE STAŽEBÍ:

  Dokument ke stažení V PLNÉM ZNĚNÍ  včetně příloh (.pdf)
  Plán I. NP - kina Art (.pdf)
  Plán III. NP kina Art (.jpg)