Skip to Content

Krátkodobé pronájmy

Turistické informační centrum města Brna krátkodobě pronajímá prostory a sály ve Staré radnici (nejstarší světské stavbě ve městě Brně), v Sálu Bakala a městských kinech Art a Scala. V ceně je zahrnut úklid pronajatého prostoru, včetně běžných energií. Všechny sály a kina je možné vzájemně kombinovat. Například u akcí jako jsou festivaly, workshopy, konference, atd. Spolu s pronájmy nabízíme možnost zápůjčky technického vybavení, prezentaci na našich internetových stránkách nebo v kulturním měsíčníku KAM v Brně...

 

Prostory Staré radnice

Krátkodobě poskytujeme pronájmy historických sálů Staré radnice. Sály je možné využít pro různé výstavy, společenská setkaní nebo také svatební obřady. Svatebčanům nabízíme přístup na radniční věž. Svatební fotografie z radniční věže má opravdu málokdo. Ceny pronájmu zahrnují ostrahu a úklid pronajatého prostoru včetně běžných energií. Zvlášť jsou zohledňovány školy a obecně prospěšné organizace

Sál Břetislava Bakaly

Krátkodobě poskytujeme pronájem Sálu Bakala s kapacitou 300 pohodlných míst pro konání audiovizuálních konferencí, filmových projekcí, přednášek koncertů nebo divadelních a tanečních vystoupení. Jako zázemí velkého sálu lze využít přísálí. Součástí Sálu Bakala je také malý sál, který je vhodný jak pro přednášky, tak i pro různé workshopy nebo jinou zájmovou činnost. Po domluvě lze využít i pokrytí WiFi.

Kino Art - malý a velký sál

Poskytujeme pronájem sálů kina Art. Lze tak využít profesionálního zázemí pro pořádání festivalů, soukromých projekcí, nebo také koncertů a významných událostí spojených nejen s audiovizuální technikou. Kino Art má zázemí s kavárnou nabízející další možnosti využití pronajímaných prostor.

Labyrint pod Zelným trhem

Krátkodobé pronájmy prostor, které vám nikdo jiný nenabídne Labyrint pod Zelným trhem – společenská část. Prostor až pro 100 osob s možností návštěvy Prohlídkové části Labyrintu po skupinách 25 osob,  využití pro  firemní prezentace, rauty, narozeninové oslavy, komerční výstavy, svatební obřady.