Skip to Content

KAM v Brně... rozhovory

Rozhovory z rubriky "Ptali jsme se"

 

Jiří Pecha – život s divadlem Husa na Provázku

Celý život pracoval u divadla, nejdéle v divadle Husa na Provázku. Celý život mezi herci a na prknech, která znamenají svět. Přesto Jiří Pecha nepřestal vnímat svět kolem sebe realisticky a se silnou dávkou sebekritiky.

Růžena Žertová – architektka i výtvarnice

Jméno Růženy Žertové je odborné veřejnosti známé již dlouho, ale ocenění za její tvorbu se jí dostalo až nyní. Na podzim minulého roku jí vzdalo hold Muzeum města Brna výstavou na Špilberku a nyní jí byla udělena Cena města Brna.

Divadlo potřebuje dlouhodobý, kontinuální vývoj

Dramatik, režisér, pedagog, ředitel - tyhle role zastává Stanislav Moša v Městském divadle Brno už přes dvacet let.

Zdeněk Adamec má rád Provence i Brno

Zdeněk Adamec se narodil v Praze. S Brnem ho ale spojuje velké citové pouto, jeho žena Eva. Z lásky k ní si zamiloval i naše město a rád a často se sem vrací ze svého ateliéru. Začátkem února právě zde oslaví své osmdesáté narozeniny jubilejní výstavou.

Chci vybudovat sebevědomé metropolitní Národní divadlo

Po více než roce vybrala komise ve třetím výběrovém řízení na post ředitele Národního divadla v Brně činoherního režiséra Martina Glasera.

Bez důvěry není úspěchu

Sociolog Ivo Možný žije na Lesné a je celý život spjatý s Brnem. Letos dostal za svou celoživotní práci Cenu města Brna, která ocenila zejména založení Fakulty sociálních studií, o kterou se zasloužil a jejímž byl děkanem

Tvorba je mým deníkem, mojí svobodou i pevným bodem v životě

Malířka Zdena Höhmová je výraznou osobností české výtvarné scény. Dokumentuje to množství autorských výstav, které byly realizovány u nás i v zahraničí, její činnost pedagogická i působení v uměleckých seskupeních, jako například ve Sdružení Q. Byla oceněna Cenou Města Brna za rok 2012 za osobitý umělecký projev.

Moje dcera mne mnoha věcem naučila, má Downův syndrom

Paní Lenka Mikuláštíková je drobná plavovláska s plachým úsměvem. Jen pomalu roztávala u ledové kávy se zmrzlinou a pomalu vyprávěla. O tom, jak je těžké i krásné mít dítě s Downovým syndromem a co všechno to pro život rodiny přináší.

Brnu už chybí k lesku jen koncertní sál

Profesor Eduard Schmidt je fyzik a ještě nedávno zastával nejvyšší univerzitní funkce. Působil jako rektor Masarykovy univerzity a je pyšný, že se mu podařilo prosadit už v 90. letech postavení univerzitního Kampusu. I za tohle dostal Cenu města Brna za rok 2012.  Přesto by ještě rád viděl, jak se v Brně staví koncertní sál.

Terezie Petišková chce mít Dům umění plný návštěvníků

Výběrové řízení na posty ředitelů kulturních příspěvkových organizací se nevyhnulo ani Domu umění. Svoji koncepci obhájila žena, kunsthistorička Terezie Petišková

Svěží sedmdesátník Petr Fiala nemá čas na oslavy

Skladatel, dirigent, sbormistr. A hlavně zakladatel a manažer jednoho z nejlepších evropských sborů, který diriguje a pro který píše. Petr Fiala je v hudebním světě pojem a přesto ho ani nenapadlo, že by mohl žít jinde, než v Brně.

V čele Filharmonie Brno je odvážná žena

Marie Kučerová je muzikoložkou a televizní producentkou. Nyní přidala ke svým profesím post manažerský, práci ředitelky brněnské filharmonie.

Chci podpořit nezávislou kulturní scénu – jen mít s kým jednat

Stanislav Michalík vystudoval stavařinu. Jako člen Zastupitelstva města Brna měl zájem na práci v kulturní komisi a stal se jejím předsedou. Kulturu totiž považuje za motor a důležité pojítko společnosti, a tedy neoddělitelnou součást politiky. Na vlastní kůži zjistil, že v kultuře nejde jen o vyjádření emocí a mravních postojů, ale o tvrdý boj o financování.

Brněnská Bohéma chce patřit umělcům i divákům

Od počátku existence patří k Janáčkovu divadlu restaurace Bohéma. Je stejně vzdušná a honosná jako foyer divadla. Před třemi léty se slavnostně po dlouhé rekonstrukci otevřela, aby se brzy poté s velkou ostudou zavřela. Dnes má Bohéma opět otevřeno. A jaká má být?

Zeptala jsem se na to člověka nejpovolanějšího, jednatelky firmy KAREST BOHÉMA, která restauraci provozuje, Daniely Kundrové.

Kam se ztratil čas?

Ptá se mne naléhavě paní Eugenie Dufková, drobná, éterická dáma. Přestože letos oslavila osmdesátku, má dost vnitřní energie na to, aby stále pracovala. Těží při tom ze své nevyčerpatelné studnice znalostí dějin brněnského divadla, ve kterém působila více než 50 let.

V archivech jsou doklady pro budoucnost

Nový dům v bohunickém kampusu nelze přehlédnout. Červená budova září i v noci a vzbuzuje otázky. Sídlí zde Moravský zemský archiv a řediteluje mu drobná, energií sršící žena. PhDr. Kateřina Smutná, která za úsilí o zvelebení své instituce dostala Cenu města Brna za rok 2011.

Ivo Rozsypal se vrátil do Brna výstavou

Nedávná výstava na Špilberku představila poprvé tvorbu brněnského rodáka, Ivo Rozsypala. K životnímu jubileu autora ji připravilo Muzeum města Brna.

Životní energii získávám malováním, říká Inez Tuschnerová

Brněnská výtvarnice, akademická malířka a návrhářka divadelních kostýmů Inez Tuschnerová oslavila své životní jubileum výstavou. V Paláci šlechtičen ji uspořádalo oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea spolu s Nadací Leoše Janáčka.

Urbanismus je vytváření městského prostředí

Architekt Antonín Hladík působí v Brně celý profesní život. Jako pracovník a ředitel Útvaru hlavního architekta a vedoucí atelieru Brnoprojektu, je spoluautorem Územního plánu města Brna z roku 1982 i z roku 1994, který je stále platný. Podílí se na utváření našeho města také výchovou mladých urbanistů a zpracováváním metodických materiálů. Je uznávaným špičkovým odborníkem a proto také dostal Cenu města Brna za rok 2011.

Jak jsem hledal Mendelův rukopis

Opat Starobrněnského kláštera Lukáš Evžen Martinec je ve službě od roku 1995. Převzal zavazující dědictví po slavných předchůdcích, z nichž bezesporu nejslavnějším byl Gregor Johann Mendel, od jehož narození uplyne letos 190 let. Masarykova univerzita již v únoru odstartovala slavnosti spojené s tímto výročím.