Skip to Content

Čtvrtletník časopisu KAM v Brně...

Od jara letošního roku vydává TIC města Brna celobarevný čtvrtletník KAM v Brně (na jaře, v létě, na podzim a v zimě) v česko-anglické mutaci. Čtvrtletník je k dispozici zdarma na všech informačních centrech města Brna.

Myšlenka vydávat čtvrtletník KAM v Brně vznikla na základě potřeb zahraniční turistiky a je výsledkem úvah o tom, jak dostat potřebné informace o možnosti návštěvy zajímavých cílů a aktivit v moravské metropoli právě k zahraničním turistům. Jeho podoba byla inspirována Vídní, která obdobný čtvrtletník  vydává.

Čtvrtletník svým zaměřením reaguje na dané roční období a nabízí nejen turistům, ale  i samotným Brňanům přehled zajímavých tipů na výlety, sportovní aktivity, upozorňuje na zajímavé turistické a kulturní akce v Brně a blízkém okolí. 

Pro snadnější a rychlejší orientaci je uprostřed každého vydání čtvrtletníku umístěna mapka Brna s vyznačenými památkami. Na druhé straně obálky jsou vyznačena informační centra města Brna. Poslední stránka čtvrtletníku informuje o poloze a vzdálenosti památek UNESCO na Moravě vzhledem k městu Brnu.

Čtvrtletník KAM v Brně je doplňkem kulturně-společenského měsíčníku KAM v Brně, který přináší převážně informace z oblasti kultury, vzdělávání i volnočasových aktivit, obšírněji se věnuje jednotlivým výstavám, divadelním představením. V neposlední řadě měsíčník obsahuje literární přílohu, recenze, rozhovory, články o historii Brna a zajímavých osobnostech.

ročník 2013

  Kam v Brně na jaře   Kam v Brně v létě   Kam v Brně v zimě
   
  KAM v Brně na jaře
   KAM v Brně v létě
  KAM v Brně v zimě    
  Jarní přehled přináší mnoho inspirativních tipů k návštěvám ojedinělých kulturních akcí, festivalů, koncertů, výstav... Zařazeny jsou také informace vztahující se k zahájení turistické sezony 2013 i výběr ze zajímavých sportovních událostí plánovaných na jarní období.
 

Prázdninové vydání čtvrtletníku obsahuje především tipy na prázdninové vyjížďky pořádané Turistickým informačním centrem města Brna, netradiční poznávání Brna jak turistickým minibusem, tak i  prostřednictvím pěších vycházek s průvodci po městě, výlety po jižní Moravě (včetně památek UNESCO nebo zoologických zahrad). Nechybí ani bohatá nabídka kulturních akcí včetně oblíbených Letních shakespearovských slavností, folklorních večerů F scéna, Mezinárodního kytarového festivalu, Dne Brna nebo Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk. Novinkou letošního letního programu je RWE letní kino na Riviéře.

 

Turisticko-informační průvodce KAM v Brně… přináší na svých stránkách přehled nejzajímavějších a nejvýznamnějších kulturních, společenských i gastronomických akcí a nejrůznějších aktivit, které lze navštívit nebo provozovat během podzimních a zimních měsíců.

Výčet informací doplňuje také pozvánka na stěžejní akci adventního období – Brněnské Vánoce, i mnoho dalších tipů pro zpestření předvánoční atmosféry.

   
               

ročník 2012

  Čtvrtletník KAM v Brně na jaře / 2012   Čtvrtletník KAM v Brně v létě / 2012   Čtvrtletník KAM v Brně na podzim a v létě / 2012 
   
  KAM v Brně na jaře
  KAM v Brně v létě
  KAM v Brně na podzim a v zimě
   
  Jarní vydání čtvrtletníku se věnuje především otevření nejznámější funkcionalistické památky v Brně a současně památky zapsané na seznamu UNESCO – vile Tugendhat,   Letní vydání čtvrtletníku informuje mimo jiné podrobněji o brněnském podzemí a otevření Kostnice u sv. Jakuba a rovněž o akcích věnovaných 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela.  

Obsah podzimního vydání doplňuje i přehled akcí konaných v zimním období. V pestré nabídce různorodých aktivit naleznete mimo jiné informace k projektu Brněnské Vánoce 2012, zařazeny jsou pozvánky na kulturní akce konané v době adventu – festivaly, koncerty, divadelní i hudební setkání nebo výstavní projekty. Jednotlivá doporučení doplňují zajímavé sportovní tipy příznačné pro zimní čas.